POčEO UPIS U EVIDENCIJU VOJNIH OBVEZNIKA

Od danas počinje upis u evidenciju vojnih obveznika. Pozvani su muškarci hrvatski državljani rođeni 1989. godine kao i starija godišta koji do sada nisu upisani u evidenciju, a imaju prebivalište na području gradova Sinja, Trilja i Vrlike te općina Hrvace, Otok i Dicmo da se jave u sinjski Ured za obranu na adresi Stjepana Gunjače 12. Upis će se vršiti po rasporedu tako će se 15 u 8 sati upisivati osobe čije prezime počečinje sa slovima A i B, od 11 sati C i ć dok će se prezimena početnih slova č, D i Dž upisivati od 13 sati. Pozvani su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili domovnicu, a eventualnu spriječenost dužni su dostaviti ili opravdati roditelji ili članovi uže obitelji.

15.01.07