RADNO VRIJEME TRGOVINA ZA BLAGDANE

Gradsko poglavarstvo Grada Sinja donijelo je odluku o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo pretežito prehrambenim proizvodima, u dane državnih blagdana. U vremenu od 07,00 do 13,00 sati trgovine će moći raditi 26. prosinca 2006. na blagdan svetoga Stjepana, i 6. siječnja 2007. godine na blagdan sveta Tri kralja.

21.12.06