SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA SINJA

Zakazana je 45. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Sinja za dan 15. prosinca 2006.g. (petak) s početkom u 13,00 sati u prostorima Gradske vijećnice Grada Sinja sa slijedećim dnevnim redom:


1. Utvrđivanje prijedloga Plana razvojnih programa (investicija i kapitalnih donacija) za razdoblje 2007. - 2009.,

2. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2006.godinu,

3. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2006. godinu,

4. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Programa športa za 2006.godinu.

5. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u sklopu Gradskog stadiona u Sinju,

6. Izvješće Povjerenstva za otvaranje ponuda po natječajima koje raspisuje Gradsko poglavarstvo Grada Sinja,

7. Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa,

8. Zamolbe.

15.12.06