POčELA SVINJOKOLJA

Na području Cetinskog kraja počela je svinjokolja. Podsjećamo da je temeljem odredbi Zakona o veterinarstvu, obvezan trihineloskopski pregled svinjskoga mesa. Na pregled je, uz ošit potrebno donijeti i ušnu markicu kako bi se u slučaju pozitivnog nalaza moglo identificirati žarište zaraze.
Trihineloskopski pregled treba se obaviti i kod ulovljene divljači, cijena je 100,00 kuna.

Veterinarska stanica Hrvace obavijestila je kako vrši trihineloskopski pregled svinjskog mesa. Uzorci se uzimaju svakodnevno od 7 do 19 sati, a cijena jednog pregleda iznosi 36 kuna i 60 lipa. Sve informacije mogu se dobiti i na broju telefona 829-556.

30.11.06