PLAćE NAKON DEBLOKADE RAčUNA

Radnici Dalmatinke Nove ni do 28. studenoga nisu dobili zaostale plaće za mjesece rujan i listopad. Na posljednjem sastanku Gospodarsko socijalnog vijeća postignut je dogovor između sindikata, poslodavaca i GSV-a kako će se krenuti u detaljne analize bolovanja u tvornici Dalmatinka. Prema riječima dožupanice Anđelke Vuko postoji mogućnost kako će radnicima koji su već duže vrijeme na bolovanju poslodavac ponuditi otpremnine. što se tiče isplate zaostalih plaća dogovoreno je kako će isplata krenuti poslije deblokade računa.

28.11.06