POčELA ISPLATA POMOćI ZA OGRJEV

U sinjskoj Gradskoj upravi počela je isplata pomoći za ogrjev korisnicima koji ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb s područja Grada Sinja koju je osigurala Splitsko-dalmatinska županija.
Isplata će se vršiti radnim danom u sinjskoj Gradskoj upravi sobi broj 37 od 8 do 11 te od 12 do 14 sati. Korisnici su dužni donijeti osobnu iskaznicu.

20.10.06