UPIS NOVIH čLANOVA U KUD GLAVICE

Kulturno umjetničko društvo «Glavice» vrši upis novih članova . Ove godine organizirana je škola folklora za učenike od 4 razreda osnovne škole, pripremna grupa folklornog ansambla za učenike 7 i 8 razreda, pripremljeni su i programi za školu gitare i mandoline za učenike 3 i 4 razreda osnovne škole. Upis novih članova vrše se još sutra u 18 sati 30 minuta u prostorijama KUD-a Glavice.

20.10.06