Novčana sredstva za kupnju ili sufinanciranje kupnje udžbenikaTemeljem Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Sinja odobrena su novčana sredstva za kupnju ili sufinanciranje kupnje udžbenika učenicima prvih razreda osnovnih škola iz obitelji sa troje i više djece, odnosno djece iz obitelji kojima prihod po članu obitelji ne prelazi 600,00 kuna, a koji to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu. Prijave se zaprimaju do 15. rujna 2006.godine.

Ostale informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Sinja tijekom radnog vremena ili na oglasnoj ploči u zgradi Gradskog poglavarstva.
IZVOR: www.sinj.hr

25.08.06