SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA SINJA

U ponedjeljak će se održati 81. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Sinja, za koju je predložen Dnevi red od 17 točaka. Pred članovima poglavarstva, između ostalog je Utvrđivanje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu, Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu te Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja.

U ponedjeljak će se na sjednici gradskoga poglavarstva raspravljati i o Prijedlogu projekata komunalne infrastrukture Grada Sinja za koje se očekuju financijske potpore uz državnog i županijskog proračuna u 2005. godini, Prijedlogu Zaključka o ograničenom prikupljanju ponuda za izradu topografsko katastarske podloge za potrebe izrade projekta nogostupa u Donjim Glavicama, te Prijedlog zaključka o ograničenom prikupljanju ponuda za izvođenje radova uređenja nove parcele groblja u Glavicama.
Jedna od točaka Dnevnog reda je i razmatranje zahtjeva Vodovoda i čistoće d.o.o. Sinj za pribavljanje predhodne suglasnosti za promjenu cijene vode i odvoza smeća.

02.10.04