OBAVIJEST IZ UHDDR-a

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskoga rata podružnica Splitsko-dalmatinske županije zajedno sa ogrankom UHBDDR-a Sinj organizira dvodnevno hodočašće u Međugorje jedno od najvećih Marijanskih svetišta 14. i 15. srpnja, a u povodu 25 godina obilježavanja ukazanja Majke Božje. Kako je broj sudionika hodočašća limitiran zamoljavaju se zainteresirani da se prijave do 7. srpnja Anti Smolji na broj 825-235.

01.07.06