Nedjelja, 30.12.2012.

BLAGOSLOV OBITELJI U SINJU I PODVAROŠU

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI U SINJU I PODVAROŠU 2012./2013.

Nedjelja,30. prosinca 2012. od 14 sati
• TRG GOJKA ŠUŠKA
• ZGRADE NA ULAZU U TRG G. ŠUŠKA (ul. Miljenka Buljana)
• SERDARA VUČKOVIĆA
• DRAGAŠEV PROLAZ
• BRNAŠKA ULICA

Ponedjeljak, 31. prosinca 2012. od 9 sati:
• ALKARSKO TRKALIŠTE, STUPARIĆA OBOR
• ŠETALIŠTE ALOJZIJA STEPINCA
• FRATARSKI PROLAZ, ŽANKOVA GLAVICA,
• TRG KRALJA TOMISLAVA, MATIĆEVA,
• ZEČEV PROLAZ, KRALJA ZVONIMIRA,
• FRA  A. K. MIOŠIĆA, BORIĆEVAC, BREGOVITA,
• FRA I. MARKOVIĆA, HRVATINIĆEVA, DOMALDOVA,
• PUT PETROVCA, KVARTIRI, ISTARSKA, LOVRIĆA OBOR,
• GLAVIČKA, ŽRTAVA RATA, GRABOVČEV PROLAZ,
• VUJANOVIĆEV PROLAZ, KNEŽEV PROLAZ, VRCANOV OBOR,
• IVANIŠA NELEPIĆA, ŠILANOVAC / I. FRANKOPANA

IZVOR: SVETIŠTE GOSPE SINJSKE
...

Blagoslov obitelji u Glavicama

Raspored blagoslova obitelji u Glavicama

Nedjelja – 30. 12. - Gornje Glavice od 14 do 19 sati
1. slavitelj:  Iza Grede - Poljaci od kraja sela prema Gredi

2. slavitelj:  Bilići prema Poljacima na Gredi

Ponedjeljak – 31. 12. - Planica od 9 do 19 sati
1. slavitelj:  Planica - od Vučića prema Priviji

2. slavitelj:  Planica - od Privije prema Vučićima  

Srijeda – 2. 1. - Donje Glavice od 9 do 19 sati
1. slavitelj:  Sredina sela - Jenjići, Masnići, Marasi i Labrovići - Martinići

2. slavitelj:  Milanovići, Prelasi i Labrovići            
 
IZVOR: SVETIŠTE GOSPE SINJSKE 
...