Nedjelja, 30.11.2008.

Prezentacija Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a)Nakon provedene ankete o zainteresiranosti građana o stambenom zbrinjavanju kroz Program poticane stanogradnje u organizaciji Gradskog poglavarstva Grada Sinja, dana 27. studenog 2008. godine u gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je prezentacija Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) čiji je nositelj državna Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama(APN), www.apn.hr.

Gosti/predavači bili su: direktor APN-a mr.sc. Grga Ivezić, zamjenica direktora Mira Jeras, dipl. ing.građ., te suradnici: Krešimir žunić, dipl. iur. i Josipa Tokić, dipl. iur.

Brošure Agencije o programima kreditiranja: izgradnji i rekonstrukciji obiteljskih kuća i nabavci građevinskog materijala zainteresirani mogu preuzeti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj Grada Sinja, Dragašev prolaz 10.
IZVOR: www.sinj.hr

Izvaninstitucionalni model skrbi kojim se osigurava pružanje usluga starijim osobama neposredno u njihovim kućanstvima

U sklopu priprema projekata Grada Sinja za 2009.g., a sukladno Programu Vlade RH za razvoj usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti za razdoblje od 2008. do 2011.godine, Grad Sinj provodi prvu fazu prikupljanja podataka o starijim osobama koji se mogu uključiti u izvaninstitucionalni model skrbi kojim se osigurava pružanje usluga starijim osobama neposredno u njihovim kućanstvima.

Potencijalni korisnici ovog programa mogu biti:
1. stariji od 65 godina, uz uvjete:
- da žive u samačkim staračkim domaćinstvima i
- da nisu obuhvaćeni postojećim oblicima skrbi (kroz programe socijalne skrbi ili programe lokalnih organizacija), te
- da su istovremeno narušenog zdravstvenog stanja ili niskog socio-ekonomskog statusa, te
- da im je potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (organizacija prehrane, pomoć u obavljanju kućnih poslova, pomoć u održavanju osobne higijene i osnovne zdravstvene skrbi.)
2. mlađi od 65 godina koji zbog narušenog zdravstvenog stanja trebaju pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.
IZVOR: www.sinj.hr