Nedjelja, 30.03.2008.

Godišnji plan za poticanje zapošljavanja za 2008. godinu

Temeljem Nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja za razdoblje 2005. do 2008. godine, usvojenog Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, od 2. prosinca 2004. godine, međuresorna radna skupina izradila je plan za poticanje zapošljavanja za 2008. godinu.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine, donijela je Odluku o prihvaćanju Godišnjeg plana zapošljavanja za 2008. godinu s provedbenim mjerama koje se temelje na smjernicama i preporukama Europske strategije zapošljavanja.

Mjere iz Godišnjeg plana zapošljavanja sadrže elemente državne potpore, te su usklađene sa Zakonom o državnim potporama (NN 140/05) i Uredbom o državnim potporama (NN 121/03).

Nositelji provedbenih mjera su:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MGRP)
Ministarstvo financija (MF)
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS)
Ministarstvo turizma (MINT)
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI)
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS)
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOš)
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (FPRZ)
Mjere iz Godišnjeg plana poticanja zapošljavanja za 2008. godinu:

Aktivne i preventivne mjere za nezaposlene i neaktivne (Smjernica 1)
Otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva (Smjernica 2)
Poticanje promjena i promicanje prilagodljivosti i pokretljivosti na tržištu rada (Smjernica 3)
Promoviranje razvoja ljudskog kapitala i cjeloživotno učenje (Smjernica 4)
Promoviranje integracije i borba protiv diskriminacije osoba koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada (Smjernica 7)
Neprijavljeni rad (Smjernica 9)
Regionalne razlike (Smjernica 10)


»Mjere u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
link
IZVOR: www.hzz.hr