OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE

U Cetinskom kraju uzgoj jagoda još uvijek nije na zavidnoj razini što se broja nasada tiče. Ipak, mnogobrojni su povrtlari koji ih uzgajaju za vlastite potrebe. Jagode su trenutno u fazi pune cvatnje odnosno formiranju plodova. Zbog velikih količina oborina protekloga tjedna na nasadima je primjećena pojava sive pljesni.

Usljed dugotrajnih oborina sa jabuka su isprana sredstva koja su je zaštićivala od bolesti krastavosti. Preporuka savjetodavaca je ponovno nanošenje sredstava protiv te bolesti. Koštičavo voće već sada je počelo pokazivati znakove MONILIJE koja intezivno napada voćke u ovoj fazi, a posebno treba obratiti pažnju na marelicu.

Idealno je vrijeme za tretiranje vinove loze protiv crne pjegavosti te preventivno protiv perenospore odnosno plemenjače.

08.05.06