RADNICI TVORNICE "DALMATINKA NOVA" U šTRAJKU

Radnici Dalmatinke Nove zbog neisplate plaća od jutra su u štrajku-potvrdila nam je to povjerenica nezavisnog sindikata Dalmatinke Nove Iva Radonja.
Iako se još uvijek samo nagađa broj radnika u štrajku sigurno je, ističe Radonja, kako će radnici štrajkati dok se ne isplate plaće sukladno dogovoru, te ističe kako će sindikat zaštiti radnike u štrajku.

19.04.06