Nedjelja, 28.12.2014.

BOŽIĆNI BLAGOSLOV OBITELJI

Nedjelja,  28. prosinca 2014. – nema blagoslova- izbori

Ponedjeljak, 29. prosinca  2014. od 9 sati:
Bazana – sve zgrade ; (prije podne)
Tripalov  voćnjak  (sve zgrade);
Put  ferate;  (poslije podne)

Utorak,  30. prosinca 2014. od  9 sati:
Luka;   Put ruduše;  Put Župića , Put Radošića i 126. Domob;
Župići od vojarne – desna strana- lijeva strana;
Kokoti; Luketić- Pavić ;  Trg Franje Tuđmana; Fratarski prolaz; (poslije podne)  
Put aerodroma ( od kolodvora do aerodroma) ; Od kolodvora do hipodroma 

Srijeda, 31 prosinca 2014. od 9 sati:
Trg K. Tomislava;  Kvartiri;  Bregovita;  Put Petrovca;
Put Međina;  Vrcanov obor;
Borićevac;  Pelinovac;  Ramska  Miletin;
Ćemer;  Fra Ivana Markovića;  Hrvoja V. Hrvatinića ;
Domaldova; Grabovčev prolaz; Knežev prolaz;
Ivana Frankopana - Šilanovac;  Ivaniša Nelepića;  Lovrića obor;
Fra Andrije K. Miošića;  Frane Bulića;  Franjevačke gimnazije; 
Alkarsko trkalište;  Put Pavića   

Petak, 2. siječnja 2015. od  9 sati:
Solinska;Jadranska;  Drniška;  Ćosin potok;
Omiška;Imotska; Put Brižina –Suhač;
Ruđera Boškovića; Oko i iznad Boke; 
Suhač;  Fra Filipa Grabovca (lijeva strana) 

Subota, 3. Siječnja 2015. od  9 sati:
Fra Filipa Grabovca ( desna strana) Ivana Meštrovića; 
Vukovići;  Vlahe Bukovca; Jurja dalmatinca;
Ćurlini;   Karajkova  lokva;  Put kuka;

Nedjelja  4. siječnja 2015. od  14 sati:
Vrlička ulica (lijeva i desna strana) Jakino guvno;
Dinka Šimunovića;  Litrin obor;
Žrtava rata;  Stjepana Gunjače; Vujanovićev prolaz; 
Glavička ulica;  Splitska ulica ; Brnaška ul.

Ponedjeljak, 5. siječnja  2015. od  9 sati:
Šetalište A. Stepinca;  Žankova glavica; 
Serdara Vučkovića; Kralja Zvonimira;
Kneza Branimira;  Zaječev prolaz;
Dragašev prolaz;  Matićeva;   Istarska ulica;
Zgrade M. Buljca;  Trg Gojka Šuška;
Put šumarije;

Utorak,  6. siječnja 2015. od  14 sati:
Domovinskog rata (lijeva i desna strana); 
Lubinov most zgrade - ostale kuće;
Put medinjaka;  Ivana Filipovića Grčića;
Zagrebačka i Ivana Gundulića;

Srijeda, 7. siječnja 2015. od  9 sati:
Ante Srtarčevića;  Brače Radić;  Antuna Konstantina Matasa;
Vladimira Nazora;  Brekin put;  Odrna i put odrne; 
Put Šimaca;  Bratonova;  Kneza Mislava; 

BLAGOSLOV NA RADOŠIĆU
Subota, 3. siječnja od 9,30 sati: -------- od Držaka do Vile Rustike;
Nedjelja, 4. siječnjan od 14,00 sati: --------  od Vile Rustike do Čovića ;
Ponedjeljak, 5. siječnja od 9,30  sati: --------  Hrste, Ančić-Čolo, Klanac, Medvidi,Vučak do škole;
Utorak, 6. siječnja od 14 sati: --------  Jurković, Živalji, Župići i Mažurini;
Srijeda, 7. siječnja od 9,30 sati: --------  Radovići i  Gugići, Križanci, Ajdukovići i ostali;

IZVOR: SVETIŠTE GOSPE SINJSKE

 

BLAGOSLOV OBITELJI U GLAVICAMA

Nedjelja - 28.12. - Gornje Glavice od 14 do 19 sati
1. slavitelj: Bogdani, Novo naselje, Jadrijevići-Tomasi, Jadrijevići-Mladari, Vukovići i Jadrijevići
2. slavitelj: Vidurinovići, Bilođerići i Jadrijevići

Ponedjeljak-29.12. - Gornje Glavice od 9 do 19 sati
1. slavitelj: Kuniće, Cvrlje i Poljakova Glavica
2. slavitelj: Od Mladara do Šatrinice (Jadrijević Cvrlje i Mladari, Tičinovići, Šimići i ostali...)

Utorak - 30.12. - Gornje Glavice od 9 do 19 sati
1. slavitelj: Iza Grede Poljaci - od kraja sela prema Gredi
2. slavitelj: Ispod Poljakove Glavice uz cestu do kraja Privije, Bilići, Novo naselje Poljaka i Milardovići

Srijeda - 31. 12.- Planica i dio uz Smradovo od 9 do 19 sati
1. slavitelj: Stipanovići i Planica od Privije prema Vučićima
2. slavitelj: Prelasi, Milanovići i Vučići od kraja sela prema Priviji

Petak -    2. 1. - Donje Glavice od 9 do 19 sati
1. slavitelj: Sredina sela - od Jenjića do Labrovića
2. slavitelj: Labrovići od Prelasa prema kraju sela

Subota - 3. 1. - Donje Glavice od 9 do 19 sati
1. slavitelj: Od Dolića prema školi poviše i ispod ceste
2. slavitelj: Od škole prema Dolićima poviše i ispod ceste

Nedjelja - 4.1. - Donje Glavice od 14 do 19 sati
1. slavitelj: Oko crkve i ispod Križa na Kosi poviše škole
2. slavitelj: Od škole prema Romcima do kuće pok. Tane'

Ponedjeljak- 5.1. - Donje Glavice od 9 do 19 sati
1. slavitelj: Od škole ispod ceste prema Šumariji
2. slavitelj: Od Šumarije ispod ceste prema školi

Utorak - 6.1. - Donje Glavice od 14 do 19 sati
1. slavitelj:Od kapele sv. Ante prema Romcima
2. slavitelj: Od kuće pok. Tane' Romca prema kapeli sv. Ante

IZVOR: SVETIŠTE GOSPE SINJSKE