PAZAR SE SELI NA HIPODROM

Upravni odjel za komunalne djelatnosti grada Sinja donio je odluku o premiještanju dijela pazara na Sinjski hipodrom.
U postupku izmiještanja dijela Sinjskog pazara, koji je stacioniran uz ulicu Put pazara, koja se koristi za prodaju žitarica, kupusa, ogrijevnog drva, grožđa, krumpira i slične robe, određeno je da se svi prodavači navedenih artikala moraju premjestiti na novu lokaciju u krugu Sinjskog hipodroma, gdje im je omogućen priključak na struju, te kvalitetan parking i nesmetan pristup.
Razlog ovakve odluke gradskog odjela za komunalne djelatnosti je osiguravanje nesmetanog odvijanja prometa ulicom Put pazara.

24.09.04