NATJEčAJ ZA KOMUNALNE INSPEKTORE

Gradsko poglavarstvo Sinja raspisalo je javni natječaj za 2 tehnička suradnika za zaštitu okoliša za posao komunalnog inspektora za rad na određeno vrijeme za 3 i 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu do sutra obratiti osobno u Gradsku upravu ili poslati pismenu zamolbu i životopis na adresu Dragašev Polaz Sinj.

30.03.06