Utorak, 27.06.2017.

Županija osigurala sredstva za sufinanciranje razvojnih projekata u turizmu

Kroz Projekt sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu, Županija splitsko-dalmatinska osigurala je bespovratna sredstva za tri projekta na području Cetinske krajine.
Za sufinanciranje razvojnih projekata u turizmu, Županija je u 2017. godini osigurala 1 milijun i 260 tisuća kuna. Za tri projekta koji će se provoditi na području Cetinske krajine osigurano je 81 tisuću kuna.
Općini Hrvace odobreno je 60 tisuća kuna za projekt ‘Konjičko-biciklističko-pješačku stazu Dabar-Vučipolje’, Turistička zajednica Grada Trilja dobila je 15 tisuća kuna za ‘Penjalište Čačvina’, a Turistička zajednica Grada Sinja 6 tisuća kuna za ‘Eko akciju čišćenja i uređenja izvora Gorućica’.
IZVOR: WWW.FERATA.HR