Provedba projektnih aktivnosti Udruge Novi put


Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti Novi put je od Grada Sinja dobila financijsku potporu za svoj projekt prevencije ovisnosti pod nazivom ‘Grad Sinj – mladi protiv ovisnosti (alkohol,duhan i opojne droge)’.
Unutar projektnih aktivnosti Udruga je organizirala tematska interaktivna Powerpoint predavanja na temu ovisnosti o opojnim drogama, alkoholu i duhanu te tematske nagradne kvizove znanja.
Opširnije...
IZVOR: WWW.FERATA.HR

30.11.21