IZLOžBA U O.š. FRA PAVLA VUčKOVIćA

U osnovnoj školi fra Pavla Vučkovića jučer su počeli projektni dani te Ekoškole na temu "šume i Vode". Nastavnici i učenici na tom projektu radili su punih mjesec dana te jučer i postavili izložbu na kojoj je izloženo više od tisuću slika, panoa, fotografija i literarnih uradaka.

22.03.06