DAN šKOLE "IVANA MAžURANIćA"

Osnovna škola Ivana Mažuranića na Hanu koja također ima status eko škole danas obilježava svoj dan. Ravnatelj Mato Mihaljević ističe kako se današnji dan obilježava športskim i kulturnim aktivnostima.
Uz zelenu zastavu i razvijanje ekološke svijesti svojih učenika, ova škola ima i status kvalitetne škole ili škole bez prisile. Projekt kvalitetne škole u ovoj školi provodi se od 1997. godine. Ova osnovna škola dobila je i poziv za sudjelovanje na trećim susretima kvalitetnih škola koji će se održati u Rijeci. Zanimljivo je i to što će na susretima biti i osnivač ideje kvalitetnih škola eminentni stručnjak prof.dr. Villiam Glasser.

22.03.06