Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja


Jučer, 3. prosinca od 9 sati održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja, uz izjašnjavanje gradskih vijećnika putem elektroničke pošte, koje je bilo moguće sve do 19 sati dana.
Za ovu sjednicu planirano je 13 točaka Dnevnog reda.  1. prosinca vijećnicima je dostavljen Prijedlog gradonačelnice Kristine Križanac za donošenje odluke po hitnom postupku – Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine, Klasa: 021-05/20-01/3; Urbroj: 2175/01-01-20-2, kao i Obrazac za izjašnjavanje putem elekroničke pošte o navedenom Prijedlogu. Vijećnici su trebali svoj obrazac na kojem se izjašnjavaju o donošenju Prijedloga Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine po hitnom postupku, dostaviti  na e-mail info@sinj.hr  najkasnije do početka sjednice. Slijedom navedenog,  11 vijećnika se izjasnilo putem elektroničke pošte o prihvaćanju Prijedloga gradonačelnice Kristine Križanac za donošenje odluke po hitnom postupku – Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine (11 glasova ‘za’).  
Opširnije...
IZVOR: WWW.FERATA.HR

04.12.20