Suradnja građana i gradske vlasti preduvjet za bolji i ljepši Sinj


Posljednjih nekoliko godina Grad Sinj je sve više prepoznat kao kulturno-povijesna i vjerska destinacija, koja ima potencijala i za razvoj ruralnog te sportsko-rekreativnog turizma tijekom cijele godine. No, kako bi zauzeo što bolje mjesto na turističkoj karti Hrvatske, potrebno je još puno toga napraviti. Osim rješavanja glavnih komunalnih problema, kao što su izgradnja kanalizacije i pročistača otpadnih voda te sanacija ruševnih građevina u centru, potrebno je ulagati i u uređenje grada, ali ne samo zbog turista, već i njegovih građana koji se nerijetko žale da na javnim površinama ‘caruje’ nered.
Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, većina Sinjana nezadovoljna je uređenjem i održavanjem javnih gradskih površina. Najviše im smetaju neodržavanje kanala oborinskih voda, divlja odlagališta otpada u blizini gradskih naselja, pretrpani kontejneri za komunalni otpad, nedostatak koševa za otpatke na ulicama i gradskim parkovima, neuređeni pločnici, ulazak vozila u samu gradsku jezgru, uništena gradska imovina na javnim površinama i slično.  
Opširnije...
IZVOR: WWW.FERATA.HR

20.11.20