GRAD TRILJ POčINJE SANACIJU DIVLJIH ODLAGALIšTA OTPADA

Grad Trilj kreće u sanaciju divljih odlagališta otpada kojih je veliki broj u bližoj njegovoj okolici. Pripremljeni su projekti sanacije za čak šest većih nelegalih odlagališta na svom području. Na temelju projekata zatražiti će od državnog Fonda za zaštitu okoliša 400.000 kuna koji su potrebni za sanaciju.
Svake godine Triljani organiziraju sakupljanje otpada koji se ilegalno odlaže u prirodi, a kako nam ističe Ivan šušnjara iz tamošnjeGradske uprave, posljednjih godina građani su savjesniji što se odlaganja otpada tiče te prilikom odlaganja kontaktiraju Gradsku upravu.

09.03.06