Utorak, 26.06.2007.

JAVNA TRIBINA

"NACIONALNA IZLOžBA PASA SVIH PASMINA SINJ 2007."

OBAVIJEST

"Hrvatska Mensa putem svoje podruznice Split, koja teritorijalno objedinjuje sve èetiri dalmatinske zupanije, organizira testiranje inteligencije za sve zainteresirane kandidate, dana 30.lipnja 2007.godine (subota) u Velikoj dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Ruðera Boskoviæa bb u Splitu. Prijave za testiranje primaæe se istog dana od 10 do 13 sati na Mensinom pultu ispred Velike dvorane, s tim da æe se prijavljene osobe razvrstati u grupe, a prema vremenu dolaska i prijave, otprilike svakih 30 - 45 minuta. Testiranje se obavlja u kontroliranim uvjetima pod nadzorom ovlastenog psihologa. Test je neverbalan, za njega nije potrebno nikakovo predznanje i potpuno je nevazna kulturna, obrazovna, geografska, vjerska, rasna, spolna ili socijalna pripadnost kandidata. Rezultat je tajan, stize postom na prijavljenu adresu, ima meðunarodno priznatu vrijednost, a svakome tko postigne na testu rezultat bolji od rezultata kojeg postize 98% populacije njegove dobne skupine, biæe ponuðeno uèlanjenje u Mensu. Testu ne mogu pristupiti osobe mlaðe od navrsenih 14 godina, osobe koje su pristupile testiranju tokom tekuæe ili prosle godine i osobe koje su, na nekom ranijem testiranju u organizaciji iskljuèivo Mense, zadovoljile uvjet za uèlanjenje u Mensu. Cijena je testiranja 70,00 kn, a prijave se vrse iskljuèivo uz vazeæu osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Saznajte svoj IQ! Saznajte da li Hrvatska moze raèunati na vas, ako zeli na pravi naèin iskoristiti svoje dokazane,a neiskoristene ljudske potencijale i izvorne komparativne prednosti!
Stoga, kad èujete ovaj poziv, doðite u Split, bez obzira gdje zivite, skolujete se ili radite, rado æemo vas primiti! Inaèe sve o Mensi mozete naæi na www.mensa.hr
Organizacijski odbor testiranja\"

PRIPREMA ZA 292. SINJSKU ALKU

Obrt «Radoš» jutros je počeo sa montiranjem tribina odnosno palki za 292 Alku. Kako je rekao službenik u VAD-u Davor Benja trkalište za alkarske pripreme bit će za 10-tak dana u potpunosti spremno za pripreme alkara koji sada tri put na tjedan vježbaju u sinjskom polju.

OBAVIJEST

Sinjska nadcestarija sutra će provoditi asfaltiranje ceste na dionici Jasensko- čitluk. U vrijeme asfaltiranja od 7 do 13 sati na toj dionici potpuno će se obustavit promet.