Izmijenjen raspored prikupljanja miješanog komunalnog otpada u ulici F. Grabovca u Sinju

 
Komunalna tvrtka Čistoća Cetinske krajine d.o.o. izmijenila je raspored prikupljanja miješanog komunalnog otpada za ulicu Filipa Grabovca u Sinju. Od 1. lipnja 2020. godine otpad će se prikupljati UTORKOM.

Iz Čistoće Cetinske krajine mole sve korisnike da omoguće pristup spremnicima na način da svoje spremnika ostave na mjestu dostupnom vozilu za prikupljanje otpada, te da odgovorno postupaju s otpadom i spremnikom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Sinja.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

25.05.20