Osnovana građanska inicijativa ‘Ne dajmo Gredu’


Toni Jurić-Šolto i Marko Cvrlje obavijestili su kako je u nedjelju, 01. prosinca u Glavicama osnovana građanska inicijativa ‘Ne dajmo Gredu!’.
Iz inicijative tvrde kako je osnivanje inicijative posljedica vrlo burne reakcije mještana sela Glavice, Čitluk i Jasensko te stanovnika grada Sinja na predjelu Ćurlini na Informaciju o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju ‘Greda’, Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, koju je 11. listopada 2019. g. izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Klasa: UP/I-351-03/19-08/29, Ur.broj: 517-03-1-2-19-2.
Opširnije...
IZVOR: WWW.FERATA.HR

04.12.19