Sinjani će dobiti komunalnu web aplikaciju?

Proteklih dana Ferata je objavila nekoliko pritužbi naših čitatelja na komunalne probleme na području Grada Sinja. U nekim situacijama nadležne službe reagirale su odmah i riješile problem, dok neki problemi još uvijek nisu riješeni.
Građanima Sinja uskoro bi trebalo biti omogućeno da komunalne probleme prijavljuju izravno Gradu Sinju putem svojih mobitela. Naime, prilikom donošenja Proračuna Grada Sinja za ovu godinu usvojen je amandman nezavisnog vijećnika Ante Šušnjare da se izradi Komunalna web aplikacija Grada Sinja, za što je u Proračunu osigurano 50 tisuća kuna.
Opširnije...
IZVOR: WWW.FERATA.HR

11.09.19