Fra Gabrijel Hrvatin Jurišić gostuje u emisiji ‘100 ljudi 100 ćudi’

 
Sutra, 27. travnja u 13,15 sati u emisiji Hit radija ‘100 ljudi 100 ćudi’ gostovati će fra Gabrijel Hrvatin Jurišić.

Fra Gabrijel Jurišić, poznati sinjski franjevac, u emisiji će o porukama Uskrsa, aktualnim religijskim pitanjima, o pola stoljeća zbornika Kačić, o sudjelovanju u predstavi Opsada Sinja i drugim temama.

Fra Gabrijel Hrvatin Jurišić rođen je 1934. u Baškoj Vodi. Diplomirao je teologiju na Bogoslovskom i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1966. do 2004. predavao je grčki i latinski jezik na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju. Bio je ravnatelj gimnazije i sjemeništa, vikar i definitor Provincije Presvetog Otkupitelja. Član je Nadbiskupijskoga svećeničkoga vijeća, Plenarnoga vijeća Provincije Presvetoga Otkupitelja, Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatskoga mariološkog instituta i Matice hrvatske. Dopisni je član Papinske međunarodne marijanske akademije i Hrvatskog žrtvoslovnog društva. Autor je i urednik brojnih knjiga i monografija. Pisao je i prevodio za više listova i časopisa, a od 1974. glavni je i odgovorni urednik zbornika ‘Kačić’. Dobitnik je odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi (1998.), nagrade Grada Sinja za životno djelo (2003.) i nagrade Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo (2014.).
IZVOR: WWW.FERATA.HR

26.04.19