Štićenici Centra ‘Juraj Bonaći’ obilježili Dan osoba s Down sindromom

 
Danas, na prvi dan proljeća, obolježavamo svjetski dan osoba sa Down sindromom.

Sindrom Down je jedan od najčešćih genetskih poremećaja. Evidentirano je da se javlja u omjeru 1/700 novorođene djece. Pogrešno je shvaćati da su to bolesna djeca. To nije bolest nego cjeloživotno stanje koje sa sobom nosi niz problema. Pravovremenim reagiranjem i ranom ntervencijom, mnoga djeca sa Down sinromom uspješno se integriraju u redovne programe vrtića i škola. Primarna dijagnoza često je poraćena sa dodatnim oštećenjima: vida, sluha, srčanih deformacija, hipotonija mišića i intelektuanih oštećenja. Ukoliko su oštećenja veća nužno je osigurati dodatne edukacijsko-rehabilitacijske postupke u uljučiti ih u posebne ustanove odgoja i obrazovanja. Sva djeca sa Down sindromom prolaze kroz jednake razvojne faze kao i sva druga djeca, samo što je njihov ulazak u pojedinu fazu nešto sporiji i kasniji, a ‘ostanak’ u toj razvojnoj fazi je nešto dulji.
Opširnije...
IZVOR: WWW.FERATA.HR

21.03.19