Povedba aktivnosti projekta ‘Prevencija ovisnosti (alkohol, duhan i opojne droge)’ Udruge Novi put

Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti Novi put uz kontinuiranu i dugogodišnju potporu Grada Sinja provodi preventivne aktivnosti na temu ovisnosti o alkoholu, duhanu i opojnim drogama u svim odgojno-obrazovnim ustanovama i sportskim organizacijama na području grada Sinja i cetinskog kraja.
Opširnije...
IZVOR: WWW.FERATA.HR

03.12.18