SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA SINJA

Gradsko poglavarstvo na svojoj sjednici utvrdilo je Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća za 2006. godinu u 50 točaka koje će pripremiti Tajništvo i Upravni odjel. U prvom kvartalu Gradsko vijeće bi trebalo donijeti nekoliko važnih dokumenata bitnih za gospodarski razvoj grada.
Prvenstveno tu su GUP i Urbanistički plan grada, trebalo bi se donijeti i program projekata aktivnosti za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo, a razmotriti će i realizaciju programa izgradnje komunalne infrastrukture, osobito u vodoopskrbi.
Poglavarstvo je utvrdilo prijedlog raspodjele novčanih sredstava za potrebe u kulturi i sportu. Tako su za 20 sportskih udruga i klubova namjenjeno 2 milijuna i 200.000 kuna, a za kulturne udruge kulturno umjetničko središte

31.01.06