Obavijest o provedbi padobranske obuke

 
Aeroklub Sinj i ove godine vrši upis kandidata za padobransku obuku.

Inicijalni sastanak sa kandidatima održat će se 11.veljače na aerodromu Sinj. Na sastanku će biti prezentirane sve bitne stvari koje polaznici trebaju znati.

Obuka se sastoji od tri dijela. Teoretska nastava održat će se u učionici kluba. Zemaljska obuka i praktični skokovi provodit će se na aerodromu Sinj.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

06.02.18