NATJEčAJ ZA PROčELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA DRUšTVENE DJELATNOSTI GRADA SINJA

Gradsko poglavarstvo raspisalo je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Sinja. Uvjeti natječaja su VII stupanj stručne spreme pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, položen stručni ispiti najmanje 5 godina radnog staža. Probni rok je tri mjeseca.

U natječaju ističu kako su za prijavu kandidati dužni priložili životopis, preslik diplome, dokaz o radnom stažu, svjedodžbu o položenom državnom ispitu, preslik domovnice i potvrdu o nekažnjavanju. Mogu se natjecati i oni kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godinu dana od prijema u državnu službu. Prijave se dostavljaju Gradskom poglavarstvu na adresu Dragašev prolaz Sinj s naznakom za natječaj. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 16. siječnja.

19.01.06