HEP na području Sinja mijenja podzemne kabele

U ulici Miljenka Buljana u Sinju Hrvataks elektroprivreda je počela s radovima zamjene podzemnih kabela.

Radi se o investiciji zamjene kabela 35kV i 10kV između dvije trafostanice TS 35/10kV Sinj 1 i TS 35/10kV Sinj 2, vrijednoj oko 2 milijuna i 400 tisuća kuna, bez PDV-a.

Realizacija projekta planirana je kroz tri faze, a počela je prije nekoliko godina i to drugom fazom u ulici Put Ferate, u sklopu rekonstrukcije ceste.

Radovi u Ulici Miljenka Buljana dio su treće faze radova, koji bi trebali biti gotovi do kraja ove godine, nakon čega bi se, prema planu izvođača radova, krenulo i s radovima prve faze u Ulici Bazana.

Cijeli projekt trebao bi biti gotov u prvoj polovici sljedeće godine, a cilj mu je poboljšanje srednjenaponske mreže, odnosno povećanje sigurnosti napajanja električnom energijom potrošača na području grada Sinja.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

23.11.16