Nedjelja, 23.04.2006.

Gospodarska zona Kukuzovac

Tvrtka: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC, društvo za razvitak, izgradnju i upravljanje gospodarskom zonom Kukuzovac d.o.o.
Sjedište: Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj

član uprave: Velibor Milošević, dipl. oec.
Ovlaštenje: direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Kontakt:
WWW : www.gzk.hr
E-mail: gzk@gzk.hr
velibor.milosevic@gzk.hr
Tel: 021/821-880
Fax: 021/822-313

U dosadašnjim strateškim razvojnim i prostorno planskim dokumentima Grada Sinja, kapitalni projekt u području ostvarivanja uvjeta za gospodarski razvitak Grada je Gospodarska zona Kukuzovac, južno od naselja Grada, a 10 km od čvora Dugopolje na auto cesti Zagreb-Split, na površini od 156 ha izvaredno povoljnog terena za ovu namjenu.

Grad Sinj je Prostornim planom Grada i Urbanističkim planom uređenja Gospodarske zone Kukuzovac ostvario prostorno planske predpostavke za pripremu i razvijanje Zone.
U okviru pripreme za pristupanje realizaciji Gospodarske zone Kukuzovac Gradsko poglavarstvo je posebno definiralo Osnove za razvoj I faze projekta koja obuhvaća 44 ha zemljišta.


Registrirana je tvrtka za razvitak , izgradnju i upravljanje gospodarskom zonom Kukuzovac. Osnivači društva Grad Sinj i IGH d.d. - Zagreb.
Tvrtka društva glasi: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o.

U okviru ove gospodarske zone predviđa se i izgradnja "Slobodne gospodarske zone" kao dijela već postojeće slobodne zone Splitsko-dalmatinske županije.(posebni ugovor županija i društvo).


Ističemo da je Grad Sinj obuhvaćen Zakonom o brdsko-planinskim (NN 12/02,32/02,117/03) područjima čije odredbe propisuju niz olakšica za poduzetnike.