Obrađen tek manji dio prijava poreza na dohodak

Počele se prve ispalate povrata preplaćenog poreza na dohodak građana u 2014. godini, koji su zahtjeve predali u sinjsku ispostavu Porezne uprave.
U prvoj turi Porezna uprava obradila je 1.350 od zaprimljenih 9.235 prijava u sinjskoj Ispostavi. Onima koji su uz prijavu naveli i broj računa otvorenog u nekoj od poslovnih banaka novac bi već trebao biti na računima, a oni koji to nisu učinili trebaju čekati nalog za gotovinsku isplatu koji će im stići na kućnu adresu.
Prema najavama iz Porezne uprave, sljedeće obrade prijava godišnjeg poreza na dohodak u 2014. godini, po zahtjevima predanima u sinjskoj Ispostavi, očekuju se krajem mjeseca srpnja.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

06.07.15