Turistička zajednica grada Sinja u suradnji s Udrugom ''Cjelovit život''raspisuje Javni poziv za odabir originalnog i prepoznatljivog suvenira grada Sinja

Cilj projekta je potaknuti zanimanje za stvaranje novih kreativnih i prepoznatljivih suvenira. Kroz njihovu kontinuiranu promociju želi se jačati prepoznatljivost grada Sinja u kulturnom, povijesnom, tradicijskom i gastronomskom smislu. Prijavljeni prijedlog suvenira treba biti originalno autorsko djelo i treba izražavati kulturno-povijesnu/prirodnu/gastronomsku baštinu grada Sinja.
Autori trebaju poslati konačno izrađene proizvode i prijedlog dizajna ambalaže. Prispjele radove ocijeniti će žiri sastavljen od kompetentnih osoba. Ukoliko kvaliteta pristiglih radova bude zadovoljavajuća, žiri će donijeti odluku o izboru tri najbolja suvenira, a Turistička zajednica grada Sinja će steći pravo korištenja izabranih suvenira u svrhu podizanja kvalitete turističke destinacije i njene prepoznatljivosti na domaćem i inozemnom tržištu te u ostale promidžbene svrhe. Ako žiri ocijeni da niti jedan od pristiglih prijedloga ne udovoljava zahtjevima natječaja, organizator zadržava pravo da ne izabere niti jedno rješenje.
Opširnije...
IZVOR: TZ GRADA SINJA

23.04.15