Radionica za organizatore volontiranja u Otoku

Udruga Srma organizira besplatnu edukativnu radionicu za organizatore volontiranja s područja Općine Otok. Edukacija će se provesti večeras u vijećnici Općine Otok s početkom u 17 sati.
Pozivaju se predstavnici udruga, mjesnih odbora, škole i drugih ustanova da sudjeluju na ovoj edukaciju koja se provodi u sklopu projekta ‘Cjeloživotno volontiranje za razvoj Cetinske krajine’ čiji je donator Ministarstvo socijalne politike i mladih, a partneri u projektu su Općina Otok i Grad Sinj.
Program edukacije:
1. Zakonski okvir volontiranja – prava i obveze organizatora volontiranja
2. Organizacija volonterskih aktivnosti, evidencija volontiranja, izvješće o volontiranju koje se podnosi Ministarstvu socijalne politike i mladih
3. Animiranje i edukacija volontera, sklapanje ugovora o volontiranju – kada se može sklopiti usmeni, a kada je zakonom obvezan pisani ugovor o volontiranju, izdavanje potvrda o volontiranju
4. Zakonski prihvatljivi troškovi volontiranja, isplate neoporezivih naknada volonterima
IZVOR: WWW.FERATA.HR

06.02.15