Virtualna izložba na web stranici Galerije Sikirica

Od danas se na web stranicama Galerije Sikirica može pogledati virtualna izložba ‘Sinj-pogled na stvaranje jednoga grada’.
Digitalizirana građa se sastoji od starih fotografija, slika, razglednica, uporabnih predmeta koji su nastali i koristili se u periodu od kraja 19. do sredine 20. stoljeća u Sinju. Na ovaj način sačuvan je vrijedan materijal prezentiran na izložbi Sinj-pogled na stvaranje jednoga grada i istovremeno postao dostupan široj zajednici.
Digitalizacija izložbe financirana je sredstvima Ministarstva kulture.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

04.02.15