ODRžANA 14. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA

Na 14. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Sinja koja je održana danas, s početkom u 13 sati, raspravljalo se o 14 točaka dnevnog reda.

Usvojen je Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2005. godinu te su sredstva u iznosu od 2.200.000,00 kuna raspodijeljena kako slijedi:
1. Nogometni klub «Junak» 570.000,00 kn
2. Nogometni klub «Glavice» 110.000,00 kn
3. Nogometni klub «Tekstilac» 100.000,00 kn
4. Košarkaški klub «Alkar» 700.000,00 kn
5. ženski ruk. Klub «Sinj» 90.000,00 kn
6. Atletski klub Sinj 50.000,00 kn
7. Liga malog nog. Sinj 10.000,00 kn
8. Društvo spor. Rekreacije Sinj 10.000,00 kn
9. Konjički klub «Alkar» 20.000,00
10. Planinarsko društvo «Svilaja» 10.000,00 kn
11. Ragbi klub «Sinj» 55.000,00 kn
12. Kuglački klub «Sinj» 20.000,00 kn
13. Aero klub Sinj 40.000,00 kn
14. Rukometni klub «Kamičak» 80.000,00 kn
15. Zajedn. Sport. Udruga Grada Sinja 80.000,00 kn
16. ženski odbojkaški klub «Sinj» 50.000,00 kn
17. športsko rib. Dr. «Cetina» 24.000,00 kn
18. Rukmetni klub «Cetina» Sinj 26.000,00 kn
19. Aero klub Glavice 10.000,00 kn
20. Tekuća rezerva Programa 145.000,00 kn
Program je usvojen uz primjedbu da od početka godine nema programa u školskom sportu i iznos novca od 35.000,00 kuna je ostao nepotrošen.

Odgođeno je usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni o visini parkirališne naknade na području Grada Sinja do iduće radne sjednica Poglavarstva. Inače se u Prijedlogu društva koje upravlja parkiralištima «Kamičak» tražilo povećanje cijene parkiranja sa sadašnje 3 kune na 6 kuna, uz smanjenje naknade za povlaštena parkirališna mjesta za 50%.

Osnovano je Socijalno vijeće Grada Sinja u kojem su Anita šimac Rako, kao predsjednica i Augustin Domazet, Ante Omrčen, Nataša Poparić i Frano šuste, kao članovi.

Usvojen je Prijedlog Programa za poticanje poduzetništva početnika u Gradu Sinju za 2006. godinu, uz izmjene roka otplate kredita za pojedine projekte i do 7 godina. Osnovano je Povjerenstvo za kreditiranje poduzetničkih projekata poduzetnika početnika u kojemu su Iva Bilandžić-Barać, kao predsjednica i Ivana Pavić, Miše Varenina, Velibor Milošević i predstavnik Privrednebanke, kao članovi.

Sredstva koja je Grad Sinj oročio kod Credo banke u iznosu od 5 milijuna kuna i dalje će biti oročena u istoj banci i po istim uvjetima i uz kamatu od 5,34%.

Uskoro će Grad Sinj raspisati javno nadmetanje za stipendiranje studenata u školskoj godini 2005/2006. Ukupno će podijeliti 15 stipendija i to po 600,00 kuna mjesečno.

Usvojeni su i Prijedlozi za raspisivanje javnog nadmetanja za ustupanje usluga izrade Programa istraživanja za potrebe izrade Idejnog rješenja i Studije o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta otpada «Mojanka» te za ustupanje radova izgradnje potpornog zida uz postojeći put u ulici Put međina u Gradu Sinju.

Gradsko poglavarstvo potpisat će Pismo podrške Marku Bilandžiću iz čitluka, inače uspješnom poduzetniku i proizvođaču mlijeka, za kupnju poljoprivrednog zemljišta u svrhu proširenja svoje djelatnosti i novog zapošljavanja.

Prihvaćena je Izvansudska nagodba između Grada Sinja, HZZO Zagreb i Antonia Maleša vezano za nekretninu č. zemlj. 576/29 K.O. Sinj ZU 989, u naravi put.

Po zahtjevu za isplatu ekološke rente Bore Galića iz Turjaka donesen je Zaključak da se temeljem Sporazuma o sufinanciranju održavanja i sanacije odlagališta otpada Mojanka-Kukuzovac, točka 4, angažira sudskog vještaka koji će dati svoje mišljenje o umanjenoj vrijednosti nekretnina koje se nalaze u neposrednoj blizini deponija. Sporazum o sufinanciranju održavanja i sanacije odlagališta otpada Mojanka-Kukuzovac potisali su gradovi Sinj, Trilj i općine Otok i Hrvace uz obavezu uplate po 150.000,00 kuna na poseban račun. Grad Trilj je, kroz kompezacije, uplatio 110.000,00 kuna, Općina Otok 75.000,00 kuna, a Općina Hrvace još ništa nije uplatila.


07.11.05