Tehnički pregled traktora u Hrvacama

Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Policijska postaja Sinj uputila je obavijest o tehničkom pregledu traktora na području Općine Hrvace.
Tehnički pregledi i registracija traktora i traktorskih prikolica obavljat će se sutra od 8 do 16 sati kod igrališta NK ‘Hrvace’.
U slučaju veće zainteresiranosti vlasnika traktora, PP Sinj planira ove aktivnosti provesti i u prosincu, i to u jednom ili dva termina, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

27.11.13