Stožer za obranu hrvatskog Vukovara pokrenuo prikupljanje potpisa za referendum

Građanska inicijativa Stožer za obranu hrvatskog Vukovara pokreće prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma, a prikupljanje će trajati od sutra do 1. prosinca.
Ukoliko se prikupi dovoljan broj potpisa, građani će se referendumom očitovati o tome jesu li za to da se članak 12. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina mijenja tako da glasi: ‘Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave, državne uprave i pravosuđa kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje polovicu stanovnika takve jedinice’.
Prikupljanje potpisa pod nazivom ‘Vukovar vas zove!’ održavat će se i na sinjskoj Pijaci,  svakog dana u vremenu od 9 do 13 sati.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

16.11.13