Proslava 100. obljetnice crkve sv. Josipa u MaljkovuMons. Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup, predvodit će euharistijsko slavlje u nedjelju, 13. listopada 2013. u 10,30 sati u Maljkovu, koje pripada župi Potravlje, povodom proslave 100. obljetnice crkve Sv. Josipa koja je sagrađena 1913. godine.
Crkva je zapaljena za vrijeme Domovinskog rata, uništen je i sav inventar. Kameni kipovi Srca Isusova i Srca Marijina bili su oštećeni, a kip Bezgrješne potpuno uništen. Uništen je i dio vanjske kamene fasade.
Godine 1997/98. crkva je potpuno obnovljena: postavljen je novi krov, uređen oltar prema puku, nova oltarna slika sv. Josipa rad akademskog slikara Josipa Biffela prema staroj oltarnoj slici, postavljen novi Križni put. Jedan od dobročinitelja obnove crkve Sv. Josipa jest i fra Pavao Vučković.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

11.10.13