JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne Novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Sinja Klasa: 350-01/13-01/015 Ur.br. 2175/01-03-13-05 od 14. kolovoza 2013. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove, gospodarstvo i upravljanje imovinom, objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju. Opširnije...
IZVOR: WWW.SINJ.HR

27.08.13