NOVčANA POMOć ZA KORISNIKE POMOćI ZA UZDRžAVANJE

Korisnici koji ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb s područja grada Sinja mogu predignuti pomoć za ogrijev koju je osigurala županija već od danas u sobi 37.

Korisnici pomći dužni su predočiti osobnu iskaznicu pri preuzimanju novca, ako nositelj nije u mogućnosti doći može i netko od ukućana, ali samo uz predočenje osobne iskaznice nositelja prava na pomoć.

20.10.05