Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK , s tvrtkom "Logistika Violeta “ d.o.o., Obrež Zelinski 55, Sv. Ivan Zelina

Nakon što je u mjesecu siječnju 2012. godine između Grada Sinja i tvrtke „Logistika Violeta“ d.o.o., zaključen Predugovor o kupoprodaji nekretnine kojom prigodom je kupac uplatio iznos 30 % kupoprodajne cijene, dana 15. svibnja 2013.g. gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan,  s imenovanim  investitorom zaključio je i Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK.
   
   Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora Grad Sinj je  tvrtci „Logistika Violeta“ d.o.o. Obrež Zelinski 55, Sv. Ivan Zelina prodao nekretninu označenu kao čestica zemljišta 177/148 k.o.
Turjaci ukupne površine 6101 m2, radi izgradnje poslovne građevine - logističko-distributivnog skladišta namijenjenog skladištenju i distribuciji papirnatih proizvoda (papirnati ručnici, toalet papir, maramice, pelene i sl.)
    Punomoćnik tvrtke i potpisnik ugovora gosp. Ivan Žulj  najavio je  otpočinjanje radova idući tjedan, a prema njegovim riječima dovršenje objekta bi bilo u mjesecu rujnu ove godine. Dovršenjem objekta posao bi u prvoj fazi pronašlo do 12 novih zaposlenika
Izvor: www.sinj.hr

16.05.13