32. sjednica Gradskog vijeća Grada SinjaNa temelju članka 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10) saziva se 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 11.  ožujka  2013. godine  (ponedjeljak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  15,30  sati.

D N E V N I   R E D
1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće Mandatne komisije,
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09) i utvrđivanju Statutarne  Odluke  o izmjenama i dopunama  Statuta Grada Sinja,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10) i utvrđivanju Nacrta  Odluke  o izmjenama i dopunama  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja,
6. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01. srpnja 2012. - 31. prosinca 2012. godine,
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja  u 2012. godini,
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2012. godini,
9. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2013. godinu,
10. Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ex vojarne „Ivaniša Nelipića“ u Sinju,
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja,
12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja  u 2013. g.,
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2013. g.,
14. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Bili cvitak“ Sinj,
15. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina,
16. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje uginulih životinja s javnih površina,
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja za Grad Sinj, 
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana civilne zaštite za Grad Sinj.
IZVOR: WWW.SINJ.HR

09.03.13