Program nabave sadnica voćki i loze

Grad Sinj u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom provodi Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze za proljetnu sadnju u 2013. godini.Prema postojećem modelu Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija sufinanciraju po 1/3, a krajnji korisnici plaćaju 1/3 cijene sadnica. Prijaviti se mogu samo poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik, a imaju prebivalište na području Grada Sinja, a sadnja se mora izvršiti na području Grada Sinja. Također je uvjet da imaju namjeru zasaditi najmanje 1.000 m2 površine, odnosno najmanje 500 loza ili 30 stabala voćaka.
Pozivamo sve građane zainteresirane za proljetnu sadnju sadnica voća i vinove loze da se prijave u Gradu Sinju do 25.siječnja 2013. godine.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

22.01.13